此網頁設立於二零零八年 十月十三日  網頁設立者:王永健

                                                                                                                                       背景音樂: Đường xưa lối cũ 

樹人首頁 留言板 峴港今與昔

 

 

此峴港海南会館的所有相片,是由周志英校友與阿勇提供,樹人網站非常感謝他們提供的另外許多峴港與会安的現狀照片。                                                 

編者:王永健

 

 

 

   

 

 

Đường xưa lối cũ 

Đường xưa lối cũ,
có bóng tre, bóng tre che thôn nghèo
Đường xưa lối cũ,
có ánh trăng, ánh trăng soi đường đi

Đường xưa lối cũ,
có tiếng ca, tiếng ca trên sông dài
Đường xưa lối cũ,
có tiếng tiêu, tiếng tiêu ru ḷng ai 

Đường xưa lối cũ,
có em tôi tóc xanh bay mơ màng
Đường chiều dịu nắng,
bóng em đi áo nâu in đường trăng

Đường xưa lối cũ,
có mẹ tôi run run trong hôn hoàng
Ḷng già thương nhớ,
nhớ đến tôi, lom khom đi t́m con

Khi tôi về, bồi hồi trong nắng
Tưởng gặp người em hân hoan đứng đón anh về
Nào ngờ người em sang ngang khi xuân chưa tàn
Con đ̣ nào đây đưa em tôi vào xa vắng... 

Khi tôi về, nghẹn ngào trong nắng
Tưởng gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về
Nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời
Không lời biệt ly cuối cùng trước khi phân kỳ

Chạnh ḷng thương nhớ những phút xưa,   phút xưa qua qua rồi
Lạnh lùng tưởng nhớ bóng dáng ai in sâu trong ḷng tôi
Đường xưa c̣n đó, nắng vẫn lên, vẫn trăng treo ven đồi
Mà h́nh bóng cũ, thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơ
i

 

 

 

You are visitor # :

                      Hit Counter

 

 

 

 

 You are visitor # Hit Counter of this page. Thank you !